Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Projekt - Doradztwo Edukacyjne

Doradztwo edukacyjne dla mieszkańców powiatu sanockiego

 

 Projekt został zrealizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.3    Upowszechnianie uczenia się dorosłych.

 

 Strona internetowa projektu: doradztwoedu.pl
 

            Projekt jest odpowiedzią na zamiany zachodzące na lokalnym, regionalnym
i ogólnopolskim rynku pracy. Na naszych oczach upadają duże zakłady pracy, często historycznie związane z danym regionem od wielu lat. Taka sytuacja wymaga szybkiego przystosowania się do obecnych realiów, odnalezienia się w nowej rzeczywistości, podejmowania życiowych decyzji.
            Wiele osób zmuszonych jest to szukania nowej pracy, środków do życia. Z drugiej strony rynek generuje nowe miejsca pracy, które wymagają nowoczesnych kwalifikacji, dostosowanych do obecnych realiów. Pracodawcy wymagają aktualizacji kwalifikacji zawodowych, podnoszenia swoich umiejętności i wiedzy. Wiele osób jest otwartych na rozwój edukacyjny, jednak często brakuje szczegółowej informacji nt. ofert szkoleniowo-edukacyjnych, miejsca gdzie można zapytać, porównać i poradzić się.
„Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy” – Arystoteles
            Liczymy, że nasz projekt pomoże wszystkim zainteresowanym wybrać odpowiednią formę kształcenia formalnego lub pozaformalnego. Nasza Baza Ofert Edukacyjnych będzie stale aktualizowana oraz dostosowywana do Państwa oczekiwań. Liczymy, że w ramach naszego projektu uda się nam zaktywizować edukacyjnie jak największą liczbę mieszkańców powiatu sanockiego.
Tylko w naszym Biurze znajdziecie Państwo najlepsze oferty edukacyjne.
Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, abyś nie zginął w tłumie, nauka to potęgi klucz,
w tym moc, co więcej umie” – Ignacy Baliński
            Wszystkim uczestnikom projektu zapewnione zostanie fachowe doradztwo edukacyjno-szkoleniowe, świadczone przez wykwalifikowanych doradców (brokerów) edukacyjnych.
W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z:
- doradztwa edukacyjnego indywidualnego i grupowego
- wszechstronnej wiedzy na temat dostępnej oferty edukacyjnej na obszarze powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego i jasielskiego.
- Bazy Ofert Edukacyjnych
- wsparcia w zakresie eliminowania barier w procesie kształcenia
- materiałów szkoleniowych oraz zwrot kosztów dojazdu
„Nauka jest jak niezmierne morze... Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony” – Stefan Żeromski
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok