Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Fotoreportaż

Zakład Języka i Kultury PWSZ Sanok we współpracy z BWA Galerią Sanocką zapraszają młodzież szkół średnich oraz studentów do udziału w czwartej edycji Konkursu „Niezwykłości codzienności”. Tegoroczna edycja poświęcona jest LUDZKIM LOSOM i organizowana jest przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, organizatora Festiwalu Filmów o Prawach Człowieka „Watch Docs”.

Konkurs obejmuje prace w dwóch kategoriach: fotoreportaż (3-8 fotografii) oraz krótki film (2-10 minut).

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (dostępna na stronie www.pwsz-sanok.edu.pl/fotoreportaz) przyjmowane są do 25 września 2015 roku pod adresem: Zakład Języka i Kultury PWSZ Sanok, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok lub bezpośrednio w Rektoracie PWSZ (adres jw.). Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano 22 października 2015 roku, podczas wernisażu pokonkursowej wystawy połączonej z projekcją nagrodzonych filmów. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 
W załącznikach poniżej:
1. pełny regulamin konkursu
2. karta zgłoszenia
 
Dowiedz się więcej: nowemedia@pwsz-sanok.edu.pl
 
 

jestem człowiekiem i mam swoją godność. jestem człowiekiem i mam swoje prawa. prawo do życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się. prawo do edukacji. prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, społeczne, narodowe czy przekonania polityczne. prawa człowieka są niepodzielne i powszechne dla wszystkich ludzi. są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości oraz pokoju. źródłem wszystkich praw i wolności jest przyrodzona i niezbywalna godność każdego człowieka. prawo do życia. prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. prawo do głoszenia swoich poglądów i opinii bez względu na ich treść i formę. zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania. zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie. prawa do dobrego życia, rzetelnego sądu, decydowania o swoim życiu, szczęścia. prawo do ochrony zdrowia, nauki, wynagrodzenia, pomocy socjalnej. prawo do pracy. prawo do własności. prawo narodów do samostanowienia. prawo do wolności twórczości artystycznej. prawo do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok