Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Szkolenia dla I roku studiów

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP ORAZ SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU W ROKU AKADEM. 2017/2018

 

 

SZKOLENIE BHP

Informujemy, że studenci przyjęci na pierwszy rok studiów mają obowiązek odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia odbędą się według harmonogramu, który tutaj jest do pobrania. Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa (zarówno dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). Udział w szkoleniu potwierdzany będzie zaliczeniem i zaświadczeniem.

 

Osoby, które studiowały już w PWSZ Sanok są zwolnione z odbywania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby, które posiadają poświadczenie odbycia w/w szkolenia w innej uczelni wyższej proszone są o dostarczenie właściwego zaświadczenia do odpowiedniego sekretariatu uczelni. Ze względu na obowiązkowe szkolenie BHP zajęcia dla pierwszego roku studiów w czasie szkolenia są odwołane. Wszyscy studenci I roku studiów zobligowani są zgłosić się w tym czasie na szkolenie.

 

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku odbędzie się według harmonogramu, który tutaj jest do pobrania.

Osoby, które studiowały już w PWSZ Sanok są zwolnione z odbywania szkolenia bibliotecznego.

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok