Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Pielęgniarstwo pomostoweRekrutacja 2015/2016


KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO w ramach studiów pomostowych
Studia I stopnia (licencjackie) - niestacjonarne

 

WARUNKI REKRUTACJI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku prowadzi rekrutację na studia pomostowe przeznaczone dla pielęgniarek / pielęgniarzy posiadających świadectwo dojrzałości:

A - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych (2-semestralne)*,

B - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych (3-semestralne)*

C - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych (2-semestralne)*

* ścieżka zostanie uruchomiona od określonej ilości kandydatów

 

Kandydat na studia obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1.      podanie o przyjęcie na studia,

2.      w przypadku kandydatów z nową maturą oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej wydane przez szkołę,

3.      w przypadku kandydatów ze starą maturą oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej,

4.      2 fotografie (o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

5.      fotografię cyfrową (specyfikacja: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary 2 x 2,5 cm - 237 x 296 piksela lub proporcjonalnie większa, zalecana wielkość pliku nie większa niż 100 kB),

6.      kserokopię dowodu osobistego,

7.      dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł (osiemdziesiąt złotych)

8.      Dyplom ukończenia liceum medycznego lub medycznej szkoły zawodowej (oryginał).

9.      Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie - zaświadczenia z poprzednich miejsc pracy (z wyszczególnieniem oddziału oraz czasu zatrudnienia).

10.  Świadectwa/ Zaświadczenia potwierdzające ukończone doskonalenie zawodowe - specjalizacja, kurs kwalifikacyjny.

11.  Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (status osoby zatrudnionej lub wolontariusza).

12.  Zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza medycyny pracy).

 

Przydatne linki:
 
 
 
 

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok