Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Organizacja r. akademickiego

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017


Rok akademicki 2016/2017 rozpoczyna się 1 października 2016 r. i trwa do 30 września 2017 r.

Dzieli się na dwa semestry:

- semestr zimowy - od 1 października 2016 r. do 12 lutego 2017 r.

- semestr letni - od 13 lutego 2017 r. do 30 września 2017 r.

Struktura semestralna roku akademickiego odnosi się do studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz do studiów podyplomowych.

 

SEMESTR ZIMOWY

Zajęcia dydaktyczne

Od 1 października 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.

Od 2 stycznia 2017 r. do 22 stycznia 2017 r.

Sesje egzaminacyjne

Od 23 stycznia 2017 r. do 5 lutego 2017 r. - sesja zimowa

Od 13 lutego 2017 r. do 26 lutego 2017 r. - sesja zimowa poprawkowa

Dni wolne od zajęć

Od 24 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. - przerwa świąteczna

1 listopada 2016 r.

11 listopada 2016 r.

6 stycznia 2017 r.

 

PRZERWA SEMESTRALNA

Od 6 lutego 2017 r. do 12 lutego 2017 r.

 

SEMESTR LETNI

Zajęcia dydaktyczne

Od 13 lutego 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r.

Od 20 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Od 8 maja 2017 r. do 11 czerwca 2017 r.

Sesje egzaminacyjne

Od 12 czerwca 2017 r. do 25 czerwca 2017 r. - sesja letnia

Od 4 września 2017 r. do 17 września 2017 r.- sesja letnia poprawkowa

Dni wolne od zajęć

Od 13 kwietnia 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r. - przerwa świąteczna

Od 1 do 7 maja 2017 r.

4 czerwca 2017 r.

15 czerwca 2017 r.

 

PRZERWA WAKACYJNA

Od 26 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r.

 

Okres od 18 września 2017 r. do 30 września 2017 r. przeznaczony jest na zamknięcie roku akademickiego 2016/2017 i przygotowania do roku akademickiego 2017/2018.

 

Prorektor ds. dydaktyki, na wniosek Rady Samorządu Studenckiego, uzasadniony ważnymi przyczynami, może ustanowić dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych albo studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych z okazji inauguracji roku akademickiego i juwenaliów studenckich oraz z innych ważnych powodów, pod warunkiem realizacji pełnego programu kształcenia, w tym planów studiów.

Prorektor ds. dydaktyki, w porozumieniu z dyrektorami instytutów, może wprowadzić w oparciu o obowiązujące programy kształcenia, w tym plany studiów, drobne zmiany w organizacji roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych, pod warunkiem realizacji pełnego programu kształcenia, w tym planów studiów.

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok