Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Organizacja r. akademickiego

  
 
 
ZARZĄDZENIE nr 9/16

   

Rektora

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Jana Grodka w Sanoku

z dnia 31 maja 2016 r.


w sprawie:     organizacji roku akademickiego 2016/2017 w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

 


Rektor PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 17 Statutu PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku  z dnia 24 lutego 2006 r. z późn. zm., mając na względzie § 8 ust. 3 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku zatwierdzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 maja 2009 r., z późn. zm.

  

zarządza, co następuje:   

 

 

§ 1

1.     Rok akademicki 2016/2017 rozpoczyna się 1 października 2016 r. i trwa do 30 września 2017 r.

Dzieli się na dwa semestry:

-       semestr zimowy -  od 1 października 2016 r. do 12 lutego 2017 r.

-       semestr letni      -  od 13 lutego 2017 r. do 30 września 2017 r.


Struktura semestralna roku akademickiego odnosi się do studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz do studiów podyplomowych.

                                                       

2.  Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017 odbywać się będą:

        od 1 października 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.

        od 2 stycznia 2017 r. do 22 stycznia 2017 r.

        od 13 lutego 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r.

        od 20 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.   

        od 8 maja 2017 r. do 11 czerwca 2017 r.   

                                             

§ 2

Sesje egzaminacyjne odbywać się będą w terminach:

        Sesja zimowa:                           od 23 stycznia 2017  r. do 5 lutego 2017  r.             

        Sesja zimowa poprawkowa:  od 13 lutego 2017  r. do 26 lutego 2017  r.

        Sesja letnia:                               od 12 czerwca 2017  r. do 25 czerwca 2017  r.

        Sesja letnia poprawkowa:      od  4 września 2017 r. do 17 września 2017  r.

 

 

 

§ 3

Dni wolne od zajęć:

   

Przerwy świąteczne:    - od  24  grudnia 2016  r. do 1 stycznia 2017  r.

                                          - od  13 kwietnia 2017  r.  do 19 kwietnia 2017  r.

 

Inne dni świąteczne wolne od zajęć:  - 1 listopada 2016  r.

                                                                     - 11 listopada 2016  r.

                                                                     - 6 stycznia 2017  r.

                                                                     - 1 i 3 maja 2017 r.       

                                                                     - 4 czerwca 2017 r.

                                                                     - 15 czerwca 2017 r.                           

Przerwa semestralna: - od 6 lutego 2017 r. do 12 lutego 2017 r.

 

Przerwa wakacyjna:    - od 26 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć: - 2, 4, 5, 6, 7 maja 2017  r.

    

 

§ 4

Prorektor ds. dydaktyki, na wniosek Rady Samorządu Studenckiego, uzasadniony ważnymi przyczynami, może ustanowić dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych albo studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych z okazji inauguracji roku akademickiego i juwenaliów  studenckich oraz z innych ważnych powodów, pod warunkiem realizacji pełnego programu kształcenia, w tym planów studiów.

 

 § 5

 Okres od 18 września 2017 r. do 30 września 2017 r. przeznaczony jest na zamknięcie roku akademickiego 2016/2017  i przygotowania do roku akademickiego 2017/2018.    

   

 

§ 6

Prorektor ds. dydaktyki, w porozumieniu z dyrektorami instytutów, może wprowadzić  w oparciu o obowiązujące programy kształcenia, w tym plany studiów, drobne zmiany w organizacji roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych, pod warunkiem realizacji pełnego programu kształcenia, w tym planów studiów.  

 

§ 7

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
 
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok