Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

ECTS

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku uczestniczy w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer System – ECTS).

 

 

Osiągnięcia studenta są wyrażane za pomocą punktów zaliczeniowych, zwanych „punktami ECTS”. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25 – 30 godzin pracy. Przeciętna liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię zgodnie z planem studiów oraz jego indywidualną pracę. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie wymagania oraz osiągnie założone efekty kształcenia.

 

Punkty ECTS przyznaje się za:
- zaliczenie każdego z przedmiotów oraz praktyk przewidzianych w planie studiów,
- przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu dyplomowego, zgodnie z programem kształcenia.
 
Liczba punktów ECTS przewidywana planem studiów dla semestru wynosi nie mniej niż 30 (dla roku nie mniej niż 60), przy czym uzyskana ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby. Warunkiem uzyskania wpisu na następny semestr lub rok jest uzyskanie liczby punktów wynikającej z planu studiów i programu kształcenia, zgodnej z zasadami określonymi w regulaminie studiów.
 
Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi:
- dla studiów pierwszego stopnia 180 – 240;
- dla studiów drugiego stopnia 90-120;
- dla jednolitych studiów magisterskich 270-360.
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok