Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Studia podyplomowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

    

zaprasza na STUDIA PODYPLOMOWE  w roku akademickim 2017/2018 
(kliknij na nazwę kierunku aby dowiedzieć się więcej)
 
   

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ PSYCHOPEDAGOGICZNĄ

 

KOMPUTEROWE STEROWANIE OBRABIARKAMI NUMERYCZNYMI CNC

 

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA INŻYNIERSKIEGO

 

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

 

ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NIEROLNICZYCH

 

SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

 

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ TQM

 

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ (STUDIA KWALIFIKACYJNE)

  

RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ (Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM)

 

STOSOWANA PSYCHOLOGIA SPORTU

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI

 

GOSPODARKA ŁOWIECKA W GÓRSKICH EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH

 

TRYB I WARUNKI REKRUTACJI

 

I ETAP REKRUTACJI
Złożenie kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów (Sanok, ul. Mickiewicza 21, budynek A): 
- pokój 108 sekretariat studiów stacjonarnych, 
- pokój 107 sekretariat studiów niestacjonarnych.
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
 
II ETAP REKRUTACJI
Kwalifikacja przez Kierownika Studiów Podyplomowych kandydatów na studia.
Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia I etapu rekrutacji, w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.
Oznacza to, że kandydat, który nie złoży kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) podanie o przyjęcie na studia,
2) poświadczona przez PWSZ kopia dyplomu ukończenia studiów,
3) 1 fotografia (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
4) kserokopia dokumentu tożsamości,

5) dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne lub kwalifikacje nauczycielskie - w przypadku rekrutacji na kierunek edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

do 31 października 2017 r.

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok