Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Opłaty za studia

  

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT 

 

ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA

 

 

 

I. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na wszystkie kierunki 
w roku akademickim 2016/2017  wynosi 80 zł (osiemdziesiąt złotych).

       

 

II. Kandydat składający podanie o przyjęcie na studia na więcej niż jeden kierunek 
     ponosi: 

 

   1. za pierwszy kierunek - 100% należnej opłaty,

  2. za drugi i każdy kolejny kierunek - nie ponosi opłaty.

 

 

Kandydat dokonuje przelewu opłaty na konto bankowe Uczelni:

 

nr konta 31 1020 4391 0000 6402 0117 5421 z dopiskiem opłata rekrutacyjna.

 


 WYSOKOŚĆ OPŁAT
ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

LICENCJACKICH I INŻYNIERSKICH

(czesne rok akad. 2016/2017) 

 

- Nowe media reklama kultura współczens - 1800 zł za semestr studiów

- Mechanika i budowa maszyn - 1800 zł za semestr studiów

- Pedagogika - 1700 zł za semestr studiów

- Praca socjalna - 1700 zł za semestr studiów

- Pielęgniarstwo - 2300 zł za semestr studiów

- Ratownictwo medyczne - 2300 zł za semestr studiów

- Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - 1650 zł za semestr studiów

- Ekonomia - 1650 zł za semestr studiów

- Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania (studia II stopnia) - 1800 zł za semestr studiów

- Gospodarka zasobami na obszarach wiejskich - 1650 zł za semestr studiów

 

 

Zarządzenie Rektora o wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickicm 2016/2017 - kliknij aby pobrać

 

      
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT 
ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH
PODYPLOMOWYCH SĄ PODANE TUTAJ
 

- Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - 1000 zł za semestr studiów
- Zarządzanie placówką oświatową 1000 zł za semestr studiów
- Komputerowe sterowanie obrabiarkami numerycznymi CNC 800 zł za semestr studiów
- Edukacja medialna i kulturalna (film, teatr, nowe media, sztuki plastyczne) - 800 zł za semestr studiów
Socjoterapia i profilaktyka społeczna - 700 zł za semestr studiów
Przygotowanie pedagogiczne - 800 zł za semestr studiów
Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną - 1150 zł za semestr studiów
Bezpieczeństwo żywności - 600  za semestr studiów
Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych -  700  za semestr studiów
Spółdzielczość w nowych uwarunkowaniach ekonomicznych - 800  za semestr studiów
Zarządzanie i rozwój zasobów wiejskich w PROW 2014-2020 - 700  za semestr studiów
Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego - 900  za semestr studiów
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej - 760  za semestr studiów
Edukacja dla bezpieczeństwa - 800  za semestr studiów
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok